Wanneer moet je invoerrechten betalen en hoeveel? (2023)

Voor goederen die je als ondernemer invoert van buiten de EU betaal je invoerrechten aan de douane. Het tarief van invoerrechten verschilt per product en hangt af van de Taric-code van een product. Je hebt ook producten die je vrij van invoerrechten kunt invoeren.

In dit artikel lees je wanneer je als ondernemer invoerrechten betaalt en in welke databases je de invoerrechten opzoekt. Aan de hand van een voorbeeld leggen we je uit hoe deze databases werken. Zo kun je zelf het tarief van invoerrechten voor je importproduct achterhalen. En weet je waarover je invoerrechten berekent.

 • Wanneer betaal je invoerrechten?
 • Hoeveel invoerrechten betaal je?
 • HS-code
 • Taric-code
 • Invoerrechten opzoeken
 • Taric-code onvindbaar?
 • Zekerheid over de juiste Taric-code
 • Invoerrechten berekenen
 • Andere importkosten

Wanneer betaal je invoerrechten?

Je betaalt invoerrechten als je producten importeert uit landen buiten de EU ofwel derde landen. Je krijgt vrijstelling van invoerrechten als je zending uit een derde land maximaal 150 euro exclusief vervoers- en verzekeringskosten bedraagt. Let op: voor alcoholhoudende producten, parfum en eau de toilette en tabak en tabaksproducten geldt deze vrijstelling niet.

Je voert goederen van buiten de EU in met een invoeraangifte bij de douane. Vaak verzorgt een douanevertegenwoordiger, bijvoorbeeld een douane-expediteur, dit voor je. Na aanvaarding van de invoeraangifte door de douane ontstaat een douaneschuld en moet je eventuele invoerrechten betalen. De douanevertegenwoordiger schiet meestal de verschuldigde invoerrechten voor.

Je betaalt nooit invoerrechten als je goederen uit een EU-land importeert.

Hoeveel invoerrechten betaal je?

Hoeveel invoerrechten je betaalt verschilt per product. Hieronder staan de tarieven van invoerrechten voor een aantal productgroepen:

(Video) Invoerkosten bij het importeren van goederen uit een niet-EU-land

Meubelen0% t/m 5,6%
Kleding0% t/m 12%
Speelgoed0% t/m 4,7%
Schoeisel3,5% t/m 17%
Sieraden en juwelen0% t/m 4%
Laptops en tablets0%
Telefoons0%
Boeken, cd's en dvd's0%

Tarieven kunnen binnen een productgroep verschillen. Zo betaal je bijvoorbeeld binnen de productgroep ‘speelgoed’ voor elektrische speelgoedtreinen geen invoerrechten (0%), terwijl voor pluche teddyberen een tarief van 4,7% geldt. Het percentage invoerrechten bereken je meestal over de douanewaarde. Zie het onderdeel Invoerrechten berekenen verderop in dit artikel.

Hoeveel invoerrechten je betaalt voor je importproduct hangt af van de goederencode van het product. Goederencodes staan ook bekend als HS-codes en Taric-codes. Deze twee codes zijn niet hetzelfde.

HS-code

Koop je goederen in bij leveranciers van buiten de EU? Dan kom je al snel in aanraking met de term ‘HS-code’. HS-codes noem je ook wel Harmonized System-codes. Dit zijn goederencodes die de Wereld Douane Organisatie (WDO) gebruikt om goederen in te delen. Bij de WDO zijn 183 landen aangesloten die uniforme HS-codes voor producten gebruiken. De HS-code is in Nederland ook bekend als GS-code: Geharmoniseerd Systeem. De HS-code van een product bestaat uit zes cijfers en is de basis van een uitgebreidere goederencode die per land verschilt. Dit betekent dus dat elk land afzonderlijk de HS-code van een product kan uitbreiden met aanvullende cijfers.

Taric-code of goederencode bij invoer

Als je een product in de EU importeert uit een land buiten de EU heb je voor dat product meestal een tiencijferige goederencode nodig. De universele HS-code van zes cijfers wordt dan uitgebreid met vier cijfers die per product kunnen verschillen. Deze tiencijferige code noemen we in de EU een Taric-code of goederencode bij invoer. In het Engels is dit de commodity code.

Door het vermelden van de Taric-code in je invoeraangifte weet de douane welke producten je importzending bevat en hoeveel invoerrechten je moet betalen.

Invoerrechten opzoeken

De Taric-codes bij invoer en de daaraan gekoppelde invoerrechten per product vind je in het gebruikstarief van de Nederlandse Douane en in de Access2Markets-database van de Europese Commissie. Zie de uitleg hieronder.

Gebruikstarief Douane

In onderstaand voorbeeld lopen we het gebruikstarief van de Nederlandse Douane door om de Taric-code en het invoerecht te achterhalen van:

Longdrinkglazen van hardglas (geen kristal en niet van glaskeramiek)

 • Ga naar Douane Tarief Voorziening (DTV) (gebruikstarief) van de Douane.
 • Kies vanuit tabblad 'Nomenclatuur' voor 'Raadplegen via Nomenclatuur'.
 • Bij Afdeling XIII staat: ‘Werken van steen, van gips, van cement, van asbest, van mica en van dergelijke stoffen; keramische producten; glas en glaswerk (hoofdstuk 68-70)’.
 • Klik op het gele mapje voor ‘Afdeling XIII’.
 • Klik dan op het mapje bij ‘Hoofdstuk 70’ - Glas en glaswerk.
 • Klik vervolgens op het mapje bij ‘7013 - Glaswerk voor tafel-, keuken-, toilet- of kantoorgebruik, voor binnenhuisversiering of voor dergelijk gebruik’.
 • Selecteer daarna het mapje: ‘- andere drinkglazen, andere dan van glaskeramiek’.
 • En daarna het mapje bij ‘7013 37: -- andere’. Dit is de 6-cijferige HS-code.
 • Je ziet nu de code ‘7013 37 10 00’. Dit is de 10-cijferige Taric-code voor longdrinkglazen van hardglas.
 • Klik op het vergrootglas.
 • Selecteer het land waaruit je de goederen importeert en klik op 'Raadplegen'.

In de kolom ‘Maatregel type’ vind je eventueel de volgende omschrijvingen:

(Video) Invoerrechten AliExpress, hoe zit dat?

Douanerecht derde landen

Dit staat voor het invoerrecht dat normaal gesproken geldt bij import van producten uit landen buiten de EU. Voor de longdrinkglazen in dit voorbeeld zie je in de kolom 'Tarief' dat het invoerrecht 11% bedraagt. Het ‘douanerecht derde landen’ geldt voor producten uit landen waarmee de EU geen handelsverdrag heeft, zoals China en de Verenigde Staten van Amerika.

Importeer je verwerkte landbouwproducten dan betaal je mogelijk landbouwheffingen. Je kunt dan in de kolom ‘Tarief’ de volgende afkortingen tegenkomen: EA (agrarische element), AD S/Z (aanvullend recht op suiker), AD F/M (aanvullend recht op meel). Deze heffingen betaal je op basis van het aanwezige gehalte aan melkvet, melkproteïne, zetmeel en suikers.

Tariefpreferenties

Zie je een veld ‘Tariefpreferenties’ staan? Dan importeer je je product uit een land waarmee de EU een handelsverdrag heeft. Hierdoor betaal je meestal minder of geen invoerrechten (zie kolom ‘Tarief’). In het voorbeeld van de longdrinkglazen geldt, afhankelijk van het verdragsland, meestal een vrijstelling van invoerrecht. In de kolom ‘Geografisch gebied’ staat de naam van het verdragsland weergegeven.

Let op: Sommige verdragslanden staan niet met naam genoemd in de kolom ‘Geografisch gebied’. Deze landen behoren dan tot een ‘groep van landen’ waarmee de EU een handelsovereenkomst heeft gesloten. Door op deze groepsnamen (zoals CARIFORUM, SADC EPA, SAP, Europese Economische Ruimte, GSP+, LGO en Midden-Amerika) te klikken zie je welke landen daaronder vallen.

Om in aanmerking te komen voor tariefpreferentie moeten de producten rechtstreeks vanuit het verdragsland worden verzonden. Ook moeten de producten van preferentiële oorsprong zijn uit het verdragsland. Dit toon je aan met een preferentieel oorsprongsdocument of –verklaring (zie kolom ‘Voorwaarden’). In het artikel factuurverklaring bij import lees je meer over de verschillende oorsprongsdocumenten en –verklaringen.

Door de douane-unie vastgesteld recht

Importeer je producten uit Turkije, San Marino of Andorra? Dan kom je voor een groot aantal producten tegen: ‘Door de douane-unie vastgesteld recht’. De EU heeft een douane-unie met deze landen. Deze douane-unie zorgt ervoor dat je voor veel producten van herkomst uit deze landen geen invoerrechten betaalt. Van herkomst uit een land wil zeggen dat het product in dat land is geproduceerd of dat het product eerder vanuit een ander land is ingevoerd in dat land.

(Niet-) Preferentieel tariefcontingent

Als je voor je importland en -product het veld ‘Preferentieel tariefcontingent’ tegenkomt, geldt voor de invoer van een bepaalde hoeveelheid van het product in de EU een verlaging van invoerrechten. Om hiervoor in aanmerking te komen heb je een oorsprongsdocument- of verklaring nodig (zie kolom ‘Voorwaarden’). Is de hoeveelheid bereikt (uitputting van het tariefcontingent) dan betaal je vanaf dat moment het ‘douanerecht derde landen’. Zie kolom ‘Ordernummer’ voor meer informatie over het contingent.

(Video) In 5 stappen uw importkosten berekenen

Zie je een veld ‘Niet-preferentieel tariefcontingent’ staan? Dit betekent dat je in plaats van een oorsprongsdocument of –verklaring een ander document nodig hebt om in aanmerking te komen voor een verlaging van invoerrechten (mits je nog binnen de hoeveelheid van het tariefcontingent invoert). Zie voor het document de kolom ‘Voorwaarden’. Het kan bijvoorbeeld gaan om invoercertificaten voor bepaalde agrarische producten of echtheidscertificaten voor handgemaakte producten.

Definitieve antidumpingrechten en invoer-btw

In de kolom ‘Maatregel type’ staan soms ook andere invoerbelastingen. Bijvoorbeeld ‘definitieve antidumpingrechten’. Dit is een aanvullende importheffing op bepaalde producten bovenop het invoerrecht.

Als laatste veld in de kolom zie je ‘Omzetbelasting (NLBTW)’ staan. Dit staat voor de btw die je bij invoer in Nederland betaalt. In de kolom ‘Tarief’ zie je het Nederlandse invoer-btw-tarief staan.

Handleiding Gebruikstarief

Er is ook een handleiding beschikbaar voor het gebruikstarief van de douane. Kom je er niet uit? Bel dan met de BelastingTelefoon Douane: 0800 01 43.

Access2Markets van de Europese Commissie

Naast het gebruikstarief van de douane kun je ook via de Access2Markets-database van de Europese Commissie de hoogte van invoerrechten voor je product achterhalen. Hoe doe je dit?

 • Selecteer in het veld ‘Land waaruit’ het land waaruit de goederen worden verzonden. Selecteer in het veld ‘Land waarheen’ het land van invoer (bijvoorbeeld Nederland).
 • Vul het veld ‘Productnaam of HS-code’ in. Het makkelijkste is om de HS-code in te vullen want de database herkent niet alle productnamen. De HS-code van de longdrinkglazen uit ons voorbeeld is 7013 37. Nadat je de HS-code hebt ingevuld klik je op ‘zoeken’.
 • Je ziet vervolgens code 7013 37 10 staan voor drinkglazen van hardglas. Klik op deze code.
 • Je komt nu in het onderdeel ‘Tarieven’. Hier staat in de kolom ‘Douaneheffing’ het algemene invoerrecht (ERGA OMNES/Douanerecht derde landen) vermeld: 11%. Importeer je uit een land waarmee de EU een handelsverdrag heeft dan zie je onder het algemene invoerrecht meestal een verlaagd recht staan (Tariefpreferenties).
 • Aan de linkerzijde vind je voor je importproduct aanvullende informatie over:
  • Belastingen (bijvoorbeeld invoer-btw)
  • Importvoorschriften (importprocedures en producteisen)
  • Handelsstatistieken
  • Oorsprongsregels (alleen van toepassing op producten die je importeert uit een verdragsland. Om in aanmerking te komen voor tariefpreferentie moet je product voldoen aan de geldende oorsprongsregels).

In Access2Markets vind je ook de tarieven van invoerrechten die gelden in landen buiten de EU. Handig als je exporteur bent en wilt weten hoeveel invoerrechten een importeur voor je product moet betalen. Staat het land van je afnemer niet in de Access2Markets-database? Raadpleeg dan de Market Access Map van International Trade Centre (ITC).

Taric-code onvindbaar?

Het valt niet altijd mee om de Taric-code van een product te vinden. Dit heeft dan te maken met de omschrijving van de producten. Heb je hulp nodig bij het bepalen van de code en het invoerrecht? Bel dan naar de BelastingTelefoon Douane (0800 01 43) of raadpleeg een andere specialist, zoals een douane-adviesbureau of douane-expediteur.

(Video) Importeren: hoe doe je dat? | KVK

Zekerheid over juiste Taric-code

Voor producten die lastig zijn in te delen en waarbij je twijfelt over de juistheid van de Taric-code kun je een Bindende Tariefinlichting (BTI) aanvragen bij de Nederlandse Douane. Dit is een schriftelijke en bindende uitspraak over de Taric-code voor je importproduct. Mondeling verstrekte Informatie over Taric-codes via de BelastingTelefoon Douane of via een adviseur of expediteur is namelijk niet bindend.

Invoerrechten berekenen

Moet je voor je product invoerrechten betalen? Dan bereken je deze meestal over de zogenaamde douanewaarde. De douanewaarde is de waarde die de importgoederen hebben aan de buitengrens van de EU. Dus naast de prijs die je betaalt voor de goederen moet je ook kosten als vervoers- en verzekeringskosten tot aan de grens (of haven) van binnenkomst in de EU meetellen.

Voorbeeld

30.000 stuks longdrinkglazen van gehard glas uit China:
10.000 euro
Transport- en verzekeringskosten China - plaats van binnenkomst EU:
2.000 euro
Douanewaarde *:
12.000 euro
Te betalen invoerrechten = 11% over douanewaarde:
1.320 euro

* Let op: er zijn verschillende manieren voor het bepalen van de douanewaarde. Zo kun je bepaalde kosten optellen of aftrekken van de douanewaarde. Voor sommige producten geldt dat de maatstaf van heffing van invoerrecht is gebaseerd op de hoeveelheid van goederen in plaats van op de waarde. Voor wijn betaal je bijvoorbeeld een bepaald bedrag in euro’s per ingevoerde hectoliter als invoerrecht. Het bedrag verschilt per soort wijn en alcoholvolumegehalte.

Andere importkosten

Naast invoerrechten betaal je invoer-btw. Verder moet je rekening houden met andere inklaringskosten. Zoals kosten voor het opmaken van de invoeraangifte en kosten voor het lossen en eventueel opslaan van goederen in de haven of luchthaven van aankomst (terminal handling charges). Neem voor inzicht in deze kosten contact op met je douane-expediteur of logistiek dienstverlener.

Read this article in English

Wil je gratis praktische informatie en tips over het importproces ontvangen? Meld je aan voor de e-mailserie ‘Succesvol starten met importeren’.

FAQs

Hoeveel invoerrechten moet ik betalen Belgie? ›

Berekening invoerrechten: Douanewaarde = factuurwaarde van de goederen (160 euro) + verzendkosten (35 euro) + verzekeringskosten (5 euro) = 200 euro. Invoerrechten = 4 % op 200 euro = 8 euro.

Hoe voorkom je invoerrechten? ›

Je kunt invoerheffingen vermijden als je goederen die van buiten de Europese Unie komen, opslaat in een douane-entrepot. Als je deze goederen daarna uitvoert naar landen buiten de EU, hoef je geen invoerrechten te betalen.

Hoeveel invoerrechten moet ik betalen DHL? ›

Vanaf 1 juli 2021 is de btw vrijstelling voor zendingen tot en met € 22 afgeschaft. Invoeraangifte bij de douane is altijd vereist, dit wordt door DHL Express uitgevoerd. Zendingen tussen particulieren met een waarde tot en met € 45. De douane zal over deze zendingen géén invoerrechten en btw berekenen.

Kan ik weigeren douanekosten te betalen? ›

Als je weigert de invoerkosten te betalen, zullen we je zending niet kunnen leveren en wordt ze teruggestuurd naar de afzender. Je kan contact opnemen met de afzender om te zien of de waarde van de aankoop (deels) aan jou kan worden terugbetaald. Weigeren kan je online.

Wat gebeurt er als je invoerrechten niet betaald? ›

Wat nu? Het betaalverzoek verloopt na 3 dagen. Heb je dan nog niet betaald, dan brengen we de zending naar een PostNL-punt bij jou in de buurt. Daar kun je de zending binnen 7 dagen ophalen.

Hoeveel waarde mag je invoeren? ›

U mag voor maximaal € 430 aan spullen van buiten de EU invoeren. Over alles wat daarboven komt, betaalt u belasting. Als u met de auto naar de EU reist, is het maximale bedrag € 300 per persoon.

Waarom komt douane aan de deur? ›

Ze moeten aan de Douane doorgeven waar het bedrag vandaan komt, naartoe gaat en waar het voor bedoeld is. Dit doen we om zicht te houden op geldstromen over de hele wereld om zo witwassen en financiering van terrorisme te bestrijden.

Kun je invoerrechten terugvragen? ›

Wie heeft recht op teruggaaf invoer-btw? Het Europese Hof van Justitie oordeelde eind 2020 (Weindel-arrest) dat in beginsel alleen de eigenaar van de goederen de invoer-btw mag terugvragen. In de Nederlandse wet staat echter dat degene voor wie de goederen zijn bestemd recht heeft op teruggaaf van de invoer-btw.

Hoe betaal ik invoerkosten? ›

Daar kan je betalen via Bancontact, Mastercard, Visa of mobiel bankieren. Ook vanuit het buitenland. Paypal en bankoverschrijvingen zijn niet mogelijk. Uitzonderlijk kan je je invoerkosten op een andere manier betalen.

Waar worden invoerrechten op gebaseerd? ›

U berekent de invoerrechten over de waarde van de goederen die u laat invoeren. Dat is de prijs van de goederen plus onder andere commissies, de kosten voor het vervoer (inclusief verzekeringskosten) tot tot aan de buitengrens Europese Unie (EU). U berekent de btw over de waarde van de goederen die u laat invoeren.

Hoeveel geld mag je invoeren in Nederland? ›

€ 10.000 of meer meenemen aan geld, waardepapieren en waardedragers. Neemt u liquide middelen ter waarde van € 10.000 of meer mee als u de Europese Unie in- of uitreist? Dan moet u daar aangifte van doen. Als de liquide middelen een gezamenlijke waarde hebben tot en met € 9.999,99 hoeft u geen aangifte te doen.

Waarom moet ik invoerrechten betalen DHL? ›

Invoerrechten zijn vrijwel nooit inbegrepen in de prijs die u betaalt voor goederen die u online koopt. Om de goederen zo snel mogelijk bij u te kunnen afleveren, betalen wij de verschuldigde invoerrechten aan de douane. Zodra u het volledige bedrag aan ons hebt betaald, leveren wij de goederen bij u af.

Wat als je FedEx invoerrechten niet betaald? ›

Als de ontvanger het pakket weigert, of indien de derde partij met FedEx-account weigert te betalen voor de btw en invoerrechten, worden de btw en invoerrechten bij de oorspronkelijke verzender in rekening gebracht.

Wie betaalt btw bij invoer? ›

Als u goederen invoert uit niet-EU-landen, is die invoer belast in het land waar de goederen de EU binnenkomen. Dit betekent dat u btw betaalt aan de belastingdienst van dat land. Daar moet u ook aangifte doen.

Wat kost een pakketje uit China? ›

Importeren uit China

De kosten die de pakketdiensten rekenen voor de inklaring liggen vast en zijn onafhankelijk van de waarde van uw bestelling. PostNL rekent 13,00 euro. EMS rekent 17,50 euro en UPS rekent 2,5% van de waarde (met een minimum van 10,50 euro).

Hoe douanekosten betalen DHL? ›

Om je goederen zo snel mogelijk bij jou te kunnen afleveren, betaalt DHL in jouw naam de verschuldigde douanerechten en btw aan de douane. Die worden vervolgens aan jou doorgerekend. Opgelet: de goederen worden pas geleverd wanneer je het volledige bedrag aan douanerechten en btw hebt terugbetaald aan DHL.

Wat mag je niet invoeren? ›

Douane bewaakt wat je Nederland mag invoeren
 • Drugs zoals hasj, cocaïne, heroïne, crystal meth of andere verdovende middelen.
 • Wapens, nepwapens, pepperspray, munitie en explosieven.
 • Beschermde dier- en plantsoorten - ook geen producten die daarvan gemaakt zijn, zoals schoenen van krokodillenleer of ivoren sieraden.

Hoe duur zijn inklaringskosten? ›

Inklaringskosten
Skischoenen uit het Verenigd Koninkrijk€ 179
Verzekeringskosten€ 11
Totale waarde€ 200
Te betalen invoerrechten (8% van totale waarde)€ 16
Btw (21% van totale waarde + invoerrechten)€ 45,36
3 more rows

Wat mag niet door de douane? ›

Verdovende middelen en drugs (zoals hasj, cocaïne en heroïne) Wapens, nepwapens, pepperspray, munitie en explosieven. Beschermde dier- en plantsoorten. Producten gemaakt van beschermde dier- en plantsoorten, zoals schoenen van krokodillenleer of ivoren sieraden.

Hoe bereken je douane waarde? ›

De douanewaarde is de waarde die goederen bij invoer hebben aan de buitengrens van de EU. Het is een optelsom van de prijs die je voor de gekochte goederen aan de leverancier betaalt, ook wel transactiewaarde genoemd, en de vervoers- en verzekeringskosten tot aan de haven of grens van binnenkomst in de EU.

Wat moet je uit je tas halen bij de douane? ›

Plaats niet alleen de spullen uit je zakken, maar álle voorwerpen met metaal op de band. Dus ook je riem, horloge en andere sieraden. En uit voorzorg ook maar vast je schoenen en je jas. Verder moeten ook je laptop en andere elektronica uit de tas worden gehaald.

Wat wordt gecontroleerd bij Douane? ›

De douane houdt toezicht op de invoer, uitvoer en het vervoer van goederen; ze controleert of alle noodzakelijke belastingen zijn betaald en of de goederen aan de voorschriften voldoen. Je mag veel dingen meenemen Nederland in of uit, maar er zijn natuurlijk uitzonderingen.

Wat wordt gecontroleerd bij de Douane? ›

De Douane houdt bijvoorbeeld toezicht op de invoer, de uitvoer en het vervoer van goederen. Daarbij controleert de Douane of de bij invoer verschuldigde belastingen worden betaald en of goederen bij uitvoer voldoen aan de voorschriften. Daarnaast ziet de Douane toe op de naleving van wetgeving op het gebied van VGEM.

Kan de Douane je staande houden? ›

Alle opsporingsbevoegdheden die het WvSv toekent aan de ambtenaren genoemd in artikel 142, lid 3, gelden ook voor de douaneambtenaren. Het gaat dan met name om de dwangmiddelen, zoals staande houden (WvSv, artikel 52) en aanhouden (WvSv, artikel 54).

Waar moet je op letten bij importeren? ›

 • Doe aangifte bij de Douane.
 • Gebruik het Gebruikstarief (DTV) voor uw goederencode (HS-code)
 • Bereken de invoerrechten.
 • Kijk waar u btw betaalt en terugvraagt.
 • Houd uw administratie goed bij.
 • Controleer of u bijkomende heffingen moet betalen.
 • Importdocumenten.
 • Ga na welke producteisen er gelden.

Hoeveel douanekosten Aliexpress? ›

Pas vanaf 22 euro betaal je 21% BTW. Is je zending meer waard dan 150 euro dan komen er naast de BTW ook nog eens invoerrechten bij. In de meeste gevallen bedraagt dit 3 – 4% van de totale waarde. Niet alle pakketten worden gecontroleerd: de douane haalt er steekproefsgewijs pakketjes uit.

Hoeveel contant geld mag je in huis hebben? ›

In Nederland geldt er geen limiet voor de hoeveelheid geld die u in huis mag hebben. Contante bedragen boven de €560 euro moet u wel opgeven bij uw belastingaangifte. Dit is €1120 als u een fiscale partner heeft.

Hoeveel geld mag je op je rekening hebben staan? ›

Er is geen limiet voor het saldo op je betaalrekening. Maar de meeste betaalrekeningen leveren geen rente op, of een rente die lager ligt dan de spaarrente. Geld dat je niet op korte termijn nodig hebt, kun je dus beter op een spaarrekening zetten.

Hoeveel geld mag je overmaken naar iemand anders? ›

Iedereen mag u belastingvrij € 2.418 schenken (in 2022 was dit € 2.274). U hoeft daarover geen aangifte schenkbelasting te doen. Zolang u maar in de gaten houdt dat u schenkingen van partners bij elkaar op moet tellen.

Waarom moet ik extra invoerrechten betalen? ›

Btw en invoerrechten worden geheven om belastinginkomsten en lokale bedrijven te beschermen. U moet ze meestal betalen tijdens het importeren, voordat de douane de goederen vrijgeeft.

Waarom heeft een land soms invoerrechten op importproducten? ›

Wanneer je producten van buiten de Europese Unie importeert, krijg je bij aankomst in Nederland of België vaak te maken met invoerrechten. Invoerrechten moeten de interne markt beschermen tegen te goedkope import van buiten.

Wie bepaalt invoerrechten? ›

De douane kijkt naar de totale waarde van jouw zending om te bepalen of jouw pakket onderhevig is aan invoerrechten. Je betaalt altijd btw, ongeacht de waarde van jouw zending. Vanaf €150,- dien je invoerrechten te betalen.

Wat te doen als je pakket bij de douane ligt? ›

Op onze internationale track & trace-website vind je altijd de laatste informatie over je pakket. Vul de bestemming, track & trace-code en je postcode in, en je ziet direct wat de status is. Moet er inklaringskosten worden betaald? Dan bezorgen we je pakket rechtstreeks bij een PostNL-punt.

Wat mag niet door de Douane? ›

Verdovende middelen en drugs (zoals hasj, cocaïne en heroïne) Wapens, nepwapens, pepperspray, munitie en explosieven. Beschermde dier- en plantsoorten. Producten gemaakt van beschermde dier- en plantsoorten, zoals schoenen van krokodillenleer of ivoren sieraden.

Wat mag de Douane niet? ›

Bepaalde goederen mag u vaak niet meenemen als u naar het buitenland reist. Denk aan (namaak)wapens, dieren, planten, dierlijke producten en eten. Ook gelden er regels voor producten die u uit het buitenland wil meenemen naar Nederland. Bijvoorbeeld nepartikelen en kunstvoorwerpen.

Wat mag niet mee door Douane? ›

Spullen die je nooit in je bagage moet stoppen
 • Drugs zoals hasj, cocaïne, heroïne, crystal meth of andere verdovende middelen.
 • Wapens, nepwapens, pepperspray, munitie en explosieven.
 • Beschermde dier- en plantsoorten - ook geen producten die daarvan gemaakt zijn, zoals schoenen van krokodillenleer of ivoren sieraden.

Videos

1. Webinar: Slim en succesvol importeren
(Ondernemersplein)
2. Hoe werken belastingen?
(Ministerie van Financiën)
3. Importeren Van Producten: Hoe Werkt Dat?
(Boloo)
4. SURINAME BOOS INTERVIEW 260MLN KALAYKHAN RAMDIEN BTW DL3 SURINAME SANTOKHI BRUNSWIJK SATIRE CULTURU
(SURINAME BOOS )
5. Belastingsoorten – theorie en voorbeelden
(Beco-booster / Bedrijfseconomie VWO)
6. Maco Customs Service: Hoe werkt het BTW systeem
(SGS Maco Customs Service)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: The Hon. Margery Christiansen

Last Updated: 02/26/2023

Views: 6148

Rating: 5 / 5 (50 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: The Hon. Margery Christiansen

Birthday: 2000-07-07

Address: 5050 Breitenberg Knoll, New Robert, MI 45409

Phone: +2556892639372

Job: Investor Mining Engineer

Hobby: Sketching, Cosplaying, Glassblowing, Genealogy, Crocheting, Archery, Skateboarding

Introduction: My name is The Hon. Margery Christiansen, I am a bright, adorable, precious, inexpensive, gorgeous, comfortable, happy person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.